Goedkope erectiele
medicijnen
Alleen hoogwaardige
producten!
Beste
prijzen
Werkuren 09:00 - 17:00
Nederlandse telefoon:
Internationale telefoon:

Privacy verklaring

Uw privacy en de wetgeving

Erectieapotheek24.com, wij willen er alles voor doen om het beleid verder te volgen dat waarborgen omtrent geheimhouding van persoonlijke toepassingen ten allen tijde wordt opgevolgd en gehandhaafd. We zijn gebonden aan de beginselen vanuit de Europese Gemeenschap. In deze Wet uit het jaar 2018 en eventuele relevante Gezondheid Regels onder de wetgeving van de Nederlandse overheid.

Dit geheimhoudingsrichtlijnen verstrekt inzicht hoe persoonlijke gegevens over u en uw welzijn wordt vastgelegd en beheerd door erectieapotheek24.com.

Welke persoonlijke info vergaren we voor de samenwerking en de levering van de juiste producten aan u?

De 'data' die wij gadere zijn de naam, de geboorte datum, adres, contact, BurgerServiceNummer, en toezichthoudende reikwijdte en uw details over ziektekosten verzekering. Lichamelijk & geestelijk verkregen gegevens kan geschiedenis in allerlei vormen omvatten en en alles inhouden. Artsen hebben de historie nodig om tot een ontwikkeling te komen van de gezondheid in het verleden naar de basis in het heden, dit alles is noodzakelijk om u hulp te kunnen toesteken die voldoet aan de eisen. Erectieapotheek24.com volgt de richtlijnen van die Europese Unie uitvaardigt voor het beheer van gezondheidswaarden uit de artsenpraktijk. De richtlijnen bestaan uit zowel de  Europese als de Nationale wetgeving en de inlandige beginselen, die vereist dat uw kunde en kennis privé en veiligheid hieromtrent wordt gewaarborgd.

Waarom zou je deze standen bundelen, gebruiken en of bewaren waarbij wij uw persoonlijke gegevens mogelijk gaan delen?

Erectieapotheek24.com zal uw persoonlijke gegevens moeten samen brengen om uw faciliteiten te kunnen bieden die passen bij uw behoeften. Ons belangrijkste doel voor ond is dat het bijeenrapen, handelen, bewerken en/ of het segmenteren van gegevens is bij het verbeteren van de algemene gezondheid. We hebben het ook over direct gerelateerde bedrijfsactiviteiten die kunnen bijdragen, zoals financiële claims en betalingen, praktijkaudits en accreditatie, en de weg die er naar toe leidt de interne beheersing processen (bijv. Opleiding van personen in dienst).

We kunnen ook uw gegevens bijeen brengen om u te voorzien van de info voorziening over onze diensten of producten die enigerwijs beter aan behoeften en inspelen op het gebied van verzorging, levenshouding of andere mogelijkheden, en dat is denkbaar geïnteresseerd bent om te beoordelen of te vergaren. Op elk punt afzien van het verwerven van marketing communicatie van ons door de opt-out-handleiding in dergelijke marketing vormgeving te volgen.

Waarom en wanneer uw toestemming onlosmakelijk noodzakelijk is

Wanneer u zich registreert, of bij uw eerste boeking met erectieapotheek24.com, geeft u onlosmakelijk toestemming voor medewerkers en artsen om inzage te hebben tot uw gegevens en deze te gebruiken. Zij kunnen dan voor u, de best voorstelbare zorg kunnen inzetten. Alleen personeel dat uw zelfstandige data moet zien, heeft er beschikbaarheid over. Als we uw mededelingen voor iets anders moeten hebben, zullen we aanvullende toestemming van u verzoeken aan te leveren om dit te doen.

Hoe brengen we uw persoonlijke gegevens samen?

Erectieapotheek24.com behandelt uw persoonlijke gegevens indien en wanneer er mogelijk:

 • Overgaat tot opname van info benodigd bij de dienst of service die wij bieden, d.w.z. pre-registratie
 • Overgaat tot volgende boekingen maakt of probeert te boeken met onze portaal
 • Af- en uitgifte medicijn leveringen en diensten kann door ons verdere informatie opgespaard worden
 • We kunnen ook uw gegevens bijeenroepen wanneer u onze pagina bezoekt, ons een e-mail of sms sturen, ons bellen, een online afspraak maken of met ons communiceren via sociale media

In sommige bijzondere omstandigheden kan informatie ook uit andere bronnen worden verenigd. Vaak is dit omdat het dat niet praktisch simpel of redelijk is om het direct van u op te halen. Dit kan informatie zijn van:

 • uw voogd of bevoegde persoon voor uw hulp;
 • andere betrokken aanbieders, zoals  ziekenhuizen, gezondheidsdiensten specialisten, paramedici voor gemeenschappen en pathologie en diagnostische beeldvormingsdiensten
 • uw ziektekosten verzekeraar.

Uw medische bestanden

Erectieapotheek24.com onderneemt stappen om ervoor te waken dat uw medicatie dossiers niet bestaat uit:

 • onnauwkeurig, incomplete, onoverzichtelijke en onleesbare data te zijn
 • niet valide of oude gegevens zijn
 • onvoldoende achtergrond bevat om een ​​andere dokter voor u te laten controleren

Als u niet zeker weet waarom iets wordt aangevraagd, vraagt ​​u dit aan onze Privacy Officer. Als u anoniem blijft tijdens de uitwisseling met de verpleging, neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Uw persoonlijke dossier open leggen

Onder expliciete voorbehoud van de mogelijke specifieke beperkingen op gevoelige informatie (zie hieronder) kunnen we uw persoonlijke gegevens aanbieden aan:

 • elk iemand  die aanvraag doet ​​of toestaat om deze te aanvaarden
 • uw behandelend of reguliere en specialistische arts
 • iedereen die we volgens wet vereist of machtigt om de persoonlijke informatie vrijgeefbaar is
 • verzekeraars waar het belangrijk is om betaling of andere kosten waar kortingen kan worden ontvangen, of
 • onze aannemers assisteren ons bij het faciliteren van levering van diensten of andere aan u;
 • iedereen die deelneemt aan een overdracht van alle of een deel van onze activa of bedrijf zijn
 • er is een doorslaggevende publieke gezondheids- en veiligheidsbelangstelling bij het vrijgeven van de informatie.

In de bovengenoemde voorbeelden wordt alleen informatie die nodig is om aan de vereisten te voldoen geboden. Uw gezondheidsinformatie wordt normaal gesproken niet naar het buitenland weggezonden, tenzij

 • u bent op de hoogte gesteld en stemt toe om dit uit te voeren, en
 • het overzeese land dat de informatie ondervindt, heeft wetten die sterk lijken op de Koninklijke Nederlandsche beginselen.

Gevoelige informatie zal alleen voor de doeleinden waarvoor deze is verstrekt of voor een richtpunt dat onmiddellijk verband houdt met deze afgeleide, tenzij u anders toestemt of het behandelen of de openbaarmaking van de gevoelige informatie vereist of toegestaan ​​is door de wet.

Door uw informatie te distribueren, stemt u in met bepalingen die eerder zijn uiteengezet en met de beschreven bepalingen voor het werven, gebruiken en openbaar maken.

Erectieapotheek24.com vereist dat organisaties waaraan zij uw eigen verwerkingen openbaart redelijke waarborgen wensen voor de afscherming van individuele inlichtingen. Deze partijen mogen de cijfers alleen hanteren voor diensten of functies waarvoor ze zijn ingeschakeld.

Uw uitslagen aanleveren aan huisartsen en anderen

Erectieapotheek24.com respecteert uw recht om te beslissen hoe uw data wordt geëxploiteerd of gedeeld. Eigen updates die u identificeert, wordt naar uw dichtstbijzijnde prakticus of uw geneesheer gestuurd en alleen met uw toestemming naar andere mensen weggestuurd, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn. Het verkrijgen van uw toestemming is het leidende principe dat erectieapotheek24.com wenselijk acht voor het vrijgeven en delen. Erectieapotheek24.com stuurt uw patiëntenrapport standaard naar uw specialist of lijfspecialist om de continuïteit van de levering de volgende werkdag na uw consult te garanderen.

Toepassing van gezondheidscijfers voor kwaliteitsverbetering en onderzoek

Erectieapotheek24.com kan uw betekenissen verwerken om te helpen bij het optimaliseren van de kwaliteit van de hoede die we aan al onze patiënten delen, door de behandelingen te bekijken die diensten hanteren.

Uw behandelingdie door erectieapotheek24.com wordt opslagen, kan worden opgenomen in projecten om de hygiëne in de gemeenschap te verbeteren; deze bevat echter geen gegevens die u kunnen identificeren.

Dezen die voor studie wordt gehanteerd, inclusief de publicatie van resultaten, zal niet in een vorm zijn die het de keuze geeft om geïdentificeerd te worden, tenzij het experiment een hoger openbaar belang aanwend. In dergelijke gevallen kunnen identificeerbare dossiers worden voor fysieke beoordeling zonder uw toestemming volgens richtlijnen van de Nederlandse overheid. Alvorens dergelijke identificatie is gedaan, zal erectieapotheek24.com met u allereerst netjes overleggen waarbij wordt geadviseerd de reikwijdte die hij of zij verplicht is vrij te geven.

Hoe kunt u toegang hebben tot uw eigen dossier?

Het delen van behandelingen is belangrijk voor een goede communicatie tussen erectieapotheek24.com en jezelf. U kunt om kennisneming tot uw eigen verwerking en andere verzoeken. Erectieapotheek24.com-records over u. U kunt onze medewerkers ook vragen over elk aspect van uw diensten, en aanvullende punten in uw dossier.

Als u inkijk tot uw electronisch patienten dossier aanvraagt, moet erectieapotheek24.com overwegen of er een risico bestaat op lichamelijk of geestelijk letsel voor u of een andere persoon die het gevolg kan zijn van openbaarmaking van uw gezondheid. Erectieapotheek24.com moet doenlijk maken om alles te verwijderen die van invloed is op de privacy van andere personen. Afhankelijk van wat erbij komt kijken, wordt u eventueel gevraagd een bijdrage te leveren aan de kosten van het uitgeven.

Hoe bewaken we uw persoonlijke kenmerken?

De NL wetgeving is van toepassing op alle aparte kenmerken die zijn vastgelegd in elektronische en papieren vormen. Alle records moeten worden beveiligd om te verdedigen tegen ongeoorloofd zicht. Erectieapotheek24.com voldoet aan deze vereisten om u te beschermen. Ongeautoriseerde inzet van vertrouwelijke info is reden voor geschillen in het Koninkrijk der Nederlanden. Erectieapotheek24.com tolereert geen misbruik van vertrouwelijkheid door derden.

Aanwending van cookies op de internetpagina’s

Erectieapotheek24.com scant het verkeer naar de pagina website en past cookies toe om terugkerende bezoeken te controleren. Een 'cookie' is een minimalistisch bestandje dat naar de activatie computer wordt opgestuurd wanneer u het domein bezoekt. Cookies kunnen voorkeuren en andere basisdata opslaan. De cookies die we toepassen slaan geen persoonlijke gegevens op of verzamelen anderszins identificeerbaarheid van uzelf. U kunt uw browser instellen om cookies te weigeren of wanneer een cookie wordt verzonden.

Wijzigingen in ons beleid

We behouden ons het recht voor dit beleid op elk gewenst moment te wijzigen.

Problemen oplossen met betrekking tot de discretie van uw verwerkingen

Als u zich bekommerd over de geheimhouding van uw verwerking of de juistheid van dezen die door erectieapotheek24.com wordt gearchiveerd, bespreekt u deze met onze Privacy Officer en direct. Onnauwkeurige uitgave van kan worden gecorrigeerd of uw moeilijkheden worden genoteerd in uw record. Om juridische redenen worden de originele aantekeningen bewaard.

Als u opmerkingen of uitwisseling met ons over uw persoonlijke gegevens of een klacht heeft over denkbare inbreuken op de kiesheid, gaarne u uw verzoeken te richten aan:

Privacy Officer

De bewaker zal zich inspannen om uw vraag of klacht zo snel als redelijkerwijs uitvoerbaar is te behandelen.

We gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren. Door deze site te blijven bezoeken, stem je in met het gebruik van onze cookies.

Ik snap het